sodapdf-converted (4)

qm4st

QM4ST (z anglického Quantum Materials for Applications in Sustainable Technologies) je zkratka pro projekt Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích. Projekt se zaměřuje na studium materiálů vykazujících zcela nové vlastnosti vysvětlitelné kvantovou fyzikou. 

Využití naleznou nejen v kvantových počítačích, unikátních senzorech, integrovaných obvodech či elektronických zařízeních pracujících takřka bez energie, ale také v oblasti medicíny či pokročilých biotechnologiích. Mohou mít také zásadní význam pro bezemisní technologie.

Více o projektu v záložce O PROJEKTU.

Na projektu spolupracují následující PARTNEŘI.